Energetický manažment


Energetický manažment (EM) z pohľadu úspor energie môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k optimalizácii spotreby energie za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa predovšetkým využíva metóda  Monitoring and Targeting (M&T).

Monitoring a Targeting znamená pravidelné zhromažďovanie prevádzkových údajov daného objektu, resp. objektov a ich súčasných úrovní spotrieb energie  s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch. Vychádza z princípu „nemôžete riadiť to, čo nemeriate„.

To je jeho primárny účel, ale M&T tiež poskytuje cenné sekundárne informácie, ktoré môžu byť použité pre rozpočtové prognózy, porovnávanie a čo je dôležité pre energetického manažéra i overovanie úspor energie ale aj vody. V dôsledku toho, M&T podporuje všetky aspekty energetického manažmentu.

Programy Monitoring-u a Targeting-u sú tak účinné, že vykazujú typické zníženie ročných nákladov na energiu cca 5-10%.  

Zavedenie Energetického manažmentu predstavuje pre organizácie významnú príležitosť, ako znížiť spotrebu energie pri zachovaní alebo zvýšení produktivity. Jeho implementáciou sa zabezpečí rozumné a efektívne využívanie energie s cieľom maximalizovať zisky pri minimalizácii nákladov a zlepšiť konkurenčné postavenie.

 

M&T zahŕňa stručne nasledujúce kroky

  • meranie Vašej spotreby energie a zber dát,
  • hľadanie príležitostí k úsporám energie a predikcia koľko energie ušetrí konkrétne opatrenie,
  • prijatie úsporných opatrení,
  • sledovanie a vyhodnocovanie, porovnávanie uskutočnených zmien na základe analýz nameraných dát pre verifikáciu Vašich energeticky úsporných riešení.

 

Komu je určený M&T?

  • hotely, penzióny,
  • školy,
  • polikliniky, nemocnice,
  • administratívne, podnikateľské centrá,

NeoEnergia s.r.o.

Hviezdoslavova 7, 04001 Košice