Verejné obstarávanie na nákup energie


Ste presvedčený, že máte
dobrú cenu plynu?

 

Ste presvedčený, že máte dobrú cenu elektriny?

 

Určite ?   ;)


 

V praxi sa stretávame s veľmi vysokou cenou silovej elektriny a zemného plynu ako komodity.

Tento stav pokladáme za nekorektný zo strany dodávateľov energie.

Dokonca aj po zľave z cenníkovej ceny je cena komodity vysoká, V niektorých prípadoch až o 100% vyššia. 

 

Aj z toho dôvodu je potrebné, aby sa obce a mestá začali správať hospodárne, podobne ako súkromné spoločnosti a  nemali by smerovať len cestou zatepľovania svojich objektov ale aj smerom neinvestičných opatrení a mali by sa zaoberať energetickým hospodárstvom komplexne. Ako prvý krok v tomto procese pokladáme zreálnenie trhovej ceny za komoditu, ktorá nám generuje finančnú úsporu = ďalšie investície do energetiky.

 

Cieľom VO na nákup médií je združiť čo najviac obcí a firiem v regióne:

VEĽKÝ BALÍK ENERGIE = NAJVÝHODNEJŠIA CENA KOMODITY

NeoEnergia s.r.o.

Hviezdoslavova 7, 04001 Košice