O nás


Vážení klienti,

Naša filozofia sa postupne formovala neustálym konfrontovaním nášho okolia, kde vidíme vysoký potenciál úspor základných médií potrebných ku komfortnému prevádzkovaniu objektu a teda i nákladov s tým spojených. Základ našej filozofie je v riešení neefektívneho využívania energetických zdrojov v širokom spektre mnohých spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Problematiku úspor zvýrazňuje aj fakt, že v posledných rokoch zaznamenávame značný nárast tlaku na efektívne využívanie médií z pohľadu globálneho znečisťovania ovzdušia a môžeme s veľkou pravdepodobnosťou očakávať pokračujúci trend aj v nasledujúcom období.

Našou prioritnou činnosťou je poskytovanie prvotriednych, cenovo prijateľných služieb predovšetkým v oblasti implementácie energetického manažmentu, projektov EPC (Energy Performance Contracting), energetických auditov ako aj komplexného energetického poradenstva. Podrobnejší popis ponúkaných služieb nájdete v sekcii Služby.

Veríme, že kľúčom k dosiahnutiu spokojného klienta a tým aj našim úspechom je individuálny prístup s „na mieru ušitým“ riešením.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

NeoEnergia s.r.o.  

Hviezdoslavova 7, 04001 Košice